เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับขัดชิ้นงาน ทั้งเครื่องมือลมและกระทรายลบคมโลหะ โดยผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพเป็นงานระดับ OEM โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับแรงงานที่ใช้กับงานฝีมือ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม
MICRO AIR DIE GRINDER

Micro Air Die Grinder

MINI AIR DIE GRINDER

Mini Air Die Grinder

AIR DIE GRINDER HEAVT DUTY
Air Die Griner Heavt Duty

AIR ANGLE DIE GRINDER

Air Angle Die Grinder

MINI EXTENDED AIR DIE GRINDER
Mini Extended Air Die Grinder

AIR BELT SANDER

Air Belt Sander

AIR TOOLS SET FOR DISPLAY

Air Tools Set For Display

บริษัท เบ๊ย่งฮงเส็ง จำกัด เลขที่ 666 - 668 ถนนเจริญกรุง แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพ 10100 โทร.0-2224-0776-8 โทรสาร.0-2225-7134 อีเมล์: byhs@dormerthai.com