• สำนักงานเยาวราช
  บริษัท เบ๊ย่งฮงเส็ง จำกัด เลขที่ 666 - 668 ถนนเจริญกรุง แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพ 10100
  โทร. 02-224-0776-8 โทรสาร. 02-225-7134 อีเมล์ : byhs@dormerthai.com
  เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 08.00 น. - 17.30 น.

 • สำนักงานเยาวราช
  บริษัท เบ๊ย่งฮงเส็ง จำกัด เลขที่ 2445/31 อาคารธารารมณ์ บิสซิเนสทาวเวอร์ ชั้น 17
  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
  โทร. 02-718-2365-66 โทรสาร. 02-718-2364 อีเมล์ : byhs@dormerthai.com
  เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 08.00 น. - 17.30 น.
บริษัท เบ๊ย่งฮงเส็ง จำกัด เลขที่ 666 - 668 ถนนเจริญกรุง แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพ 10100 โทร.0-2224-0776-8 โทรสาร.0-2225-7134 อีเมล์: byhs@dormerthai.com