เครื่องมือลม Sandy, ATA, FUJI : เบ๊ย่งฮงเส็ง
SANDYATAFUJIบริษัท เบ๊ย่งฮงเส็ง จำกัด เลขที่ 666 - 668 ถนนเจริญกรุง แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพ 10100 โทร. 0-2224-0776-8 โทรสาร. 0-2225-7134 อีเมล์ : byhs@dormerthai.com