เครื่องมือขัด เจียร Sandy ATA: เบ๊ย่งฮงเส็ง
SANDYATIบริษัท เบ๊ย่งฮงเส็ง จำกัด เลขที่ 666 - 668 ถนนเจริญกรุง แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพ 10100 โทร. 0-2224-0776-8 โทรสาร. 0-2225-7134 อีเมล์ : byhs@dormerthai.com